Agenda

 

Dag van de Grondwet - Սահմանադրության օր - Sahmanadrutyan Or
5 juli

Sinds 1995 krijgt men in Armenië een vrije dag op de Dag van de Grondwet.

 

 

 

Onafhankelijkheidsdag - Անկախության օր - Ankakhutyan or
21 september - Armenië

Op 21 september wordt er in Armenië Onafhankelijkheidsdag gevierd. Deze dag wordt sinds 1991 gevierd. Op deze dag herdenkt men dat Armenië onafhankelijk werd van de Sovjet Unie.


Lees verder...

De statistiek

Vandaag 38
Deze week 344
Deze maand 135
Sinds 11-2008 872411

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 

 

 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Tijdens de Neurenberger processen hielden vele nazi-kopstukken vol dat ze niet veroordeeld konden worden, omdat ze zich gehouden zouden hebben aan de wetten van hun eigen land. Op de rechters maakte dat, terecht, weinig indruk. Om ervoor te zorgen dat geen mens en geen regime zich nog achter een dergelijke argumentatie kon verschuilen namen de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Daarin staan de grondrechten van ieder mens op aarde beschreven. Nationale wetten zouden deze grondrechten niet mogen schenden. De Verklaring is sindsdien een belangrijk instrument geweest om na te gaan of een bepaald regime deugt of niet.
Hieronder vindt u de tekst van de eerste 5 artikelen in het Nederlands en het Armeens met transliteratie.

 

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
?????? ???????????? ???????????? ?????????
Mardow Iravownk?neri Hamndhanowr Hrrch?akagir

 

 

 

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
?????? 1
????? ?????? ?????? ?? ???? ?? ??????? ????? ????????????????? ?? ?????????????: ????? ????? ?????????????? ?? ????? ??????? ???? ? ?????????? ??????????.
Hodvats 1
Bolor mardik tsnvowm en azat ow havasar irents? arzhanapatvowt?yamb ow iravownk?nerov: Nrank? ownen banakanowt?yown ow khighchew mimyants? petk? ? eghbayrabar veraberven.

 

 

 

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

?????? 2
???? ?? ???? ??? ??????????? ?????? ????? ???????????? ?? ??????????????? ????? ????? ?????????` ??????? ???????, ????? ??????, ????, ?????, ?????, ????????? ??? ??? ??????????????, ??????? ??? ?????????? ??????, ??????????, ??????? ?????????????? ??? ????? ??? ??????????? ???:
??????, ?? ?? ?????????????? ????? ? ???? ??????? ????? ??? ???????, ?????????, ????????, ??? ?????????? ??????????? ???, ???? ?? ?????, ??????????, ????????????????? ??? ??????????????? ????? ??? ??????????????? ??????? ???????????, ???? ????????? ? ?????.
Hodvats 2
Amen ok? owni ays Hrrch?akagrowm bervats bolor iravownk?nern ow azatowt?yownner arrants? orew? khtrowt?yan` himnvats ts?eghayin, mashki gowyni, serri, lezvi, kroni, k?aghak?akan kam ayl hamozmownk?neri, azgayin kam sots?ialakan tsagman, ownets?vatsk?i, dasayin patkanelowt?yan kam orew? ayl kargavichaki vra:
Avelin, och? mi khtrakanowt?yown ch?petk? ? lini himnvats erkri kam taratsk?i, k?aghak?akan, iravakan, kam midzhazgayin kargavichaki vra, lini da ankakh, khnamarkyal, och?ink?nakarravarvogh kam ink?nishkhanowt?yan orew? ayl sahmanap?akowmov petakan kazmavorowm, orin patkanowm ? mard.

 

 

 

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

?????? 3
????????????? ?? ???? ???????, ?????????? ?? ???? ????????????????? ????????.
Hodvats 3
Yowrak?anch?yowr ok? owni aprelow, azatowt?yan ow andzi andzerrnmkheliowt?yan iravownk?.

 

 

 

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

?????? 4
?? ?? ????? ? ???? ?????????? ??? ?????? ????????. ???? ? ???????? ?????????????? ?? ?????????? ???????? ????? ??????.
Hodvats 4
Och? ok? ch?petk? ? lini strkowt?yan kam anazat vichakowm. petk? ? argelven strkatirowt?yan ow strowkneri arrowtsakhi bolor dzewer.

 

 

 

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

?????? 5
?? ?? ????? ? ???????? ??????????, ?????, ??????????? ??? ??????????? ????????????? ??? ?????.
Hodvats 5
Och? ok? ch?petk? ? ent?arkvi kttank?neri, dazhan, anmardkayin kam storats?owts?ich? verabermownk?i kam patzhi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Գիւղը կանգնի՝ գերան կը կոտրի
Gyooghe kangni, geran ke kotri.
Als het dorp samen optreedt, kan het een boomstam doormidden breken. "
- Armeens spreekwoord -

Advertenties

Uw advertentie hier?

E-mail